پایگاه خبری اقتصاد دریایی

لزوم گرایش وزارت اقتصاد به اقتصاددریامحور؛

چرا وزارت اقتصاد به حوزه دریا محور روی نمی‌آورد؟

بررسی رابطه بین ارتباطات و رشد اقتصاد دریایی؛

«اقتصاد دریایی» ضرورت توجه به رسانه و نوآوری دیجیتال

ویدئو
بیشتر
در راستای مقابله با آتش سوزی های احتمالی؛

نمایش توانمندی های شناور آتشخوار فرهام در بندر دیلم

عملیات آندگذاری سکوی R3 میدان رشادت به همت متخصصان ایرانی در لاوان؛

اجرای عملیات آندگذاری سکوی نفتی در عمق 40 متری خلیج فارس

پیشخوان روزنامه