پایگاه خبری اقتصاد دریایی

آرشیو نظرسنجی

به نظر شما پایان دوران ویروس کرونا چه زمانی خواهد بود؟
با تعطیلی اصناف در ایام بحران کرونا موافقید؟