پایگاه خبری اقتصاد دریایی

کد خبر: ۳۵۷۶
۰۷ مهر ۱۴۰۲ | ۲۱:۱۲
تفاهم نامه ای برای اجراي پروژه هاي كشاورزي و شیلاتی در سواحل مَكُران
اقتصاددریایی - راستاي توسعه منطقه مَكُران ۲۱ پروژه مربوط به زير بخش كشاورزي است كه ۹ پروژه مربوط به سازمان شيلات ايران، ۳ پروژه در حوزه شركت شهرك هاي كشاورزي، ۲ پروژه در حوزه سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، يك پروژه در حوزه معاونت امور زراعت، ۲پروژه در حوزه معاونت امور دام و ۴ پروژه در حوزه معاونت امور باغباني است.

به گزارش اقتصادسرآمد، اخیرا در خبرها داشتیم که در راستاي تحقق فعاليت هاي وزارتخانه جهادکشاورزی در حوزه شيلات در توسعه سواحل مَكُران تفاهم نامه اي بين وزارت جهادكشاورزي و دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مَكُران در محل اين وزارت خانه به امضاء رسيده است. آنچه که در متن اين تفاهم نامه آمده، توجه به سواحل مَکُران و اين مرواريد فراموش شده سواحل درياي عمان و استفاده از مواهب دريا، ساحل و همچنين تاكيد بر تحقق سياست هاي آمايش سرزمين با توجه به دريا، سواحل، بنادر و آب هاي مرزي است. تفاهمی که قرار است برای استفاده از ظرفيت هاي خدادادي و اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري در توسعه سواحل مَكُران در حوزه فعاليت هاي شيلات و آبزيان، امور دام، امور باغباني، زراعت، منابع طبيعي و آبخيزداري، ايجاد شهرك هاي كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي وابسته سواحل مكران را آباد کند.

 پروژه هاي شيلاتي در مَكُران

امید اسماعیلی – ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به این خبر مسرت بخش امیدواریم و اینکه این تفاهم نامه رد و بدل شده بين وزارت جهادكشاورزي به امضای مسولان ارشد محمدعلي نيكبخت وزير جهادكشاورزي و سردار حسين دهقان نماينده ويژه رئيس جمهور و دبير اجرايي توسعه سواحل مَكُران رسیده و این یعنی یک عزم جدی برای توسعه منطقه مکران همان موضوعی که دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران در این منطقه مستعد اما محروم دنبال می کند.

پيش بيني ۲۱ پروژه كشاورزي در سواحل مَكُران 
 معاون وزير و رييس سازمان شيلات ايران در جلسه امضاي تفاهم نامه توسعه سواحل مَكُران درباره روند اجرايي پروژه هاي وزارت جهاد كشاورزي در منطقه مَكُران گفت: در راستاي توسعه منطقه مَكُران ۲۱ پروژه مربوط به زير بخش كشاورزي است كه ۹ پروژه مربوط به سازمان شيلات ايران، ۳ پروژه در حوزه شركت شهرك هاي كشاورزي، ۲ پروژه در حوزه سازمان  منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، يك پروژه در حوزه معاونت امور زراعت، ۲پروژه در حوزه معاونت امور دام و ۴ پروژه در حوزه معاونت امور باغباني است.
سيد حسين حسيني افزود: جانمايي پروژه هاي وزارت جهاد كشاورزي در شهرستان هاي حوزه مَكُران، بهسازي بنادر صيادي رمين، ايجاد تأسيسات سايت پرورش ميگوي روديك، اجراي ۴ پروژه امور باغباني،توسعه كشاورزي حفاظتي، اجراي ۲ پروژه امور دام و بهسازي بندر صيادي بريس جز برنامه است .
وي افزود: بهسازي تأسيسات سايت پرورش ميگوي گواتر، كنترل گالي ها از طريق عمليات آبخيزداري ،توسعه كشاورزي حفاظتي و اجراي ۲ پروژه امور دام در چابهار، توسعه بندر صيادي تنگ، توسعه بندر صيادي كنارك، بهسازي بنادر صيادي زرآباد، اجراي ۴ پروژه امور باغباني، توسعه كشاورزي بهسازي بنادر صيادي گوكسر، اجراي عمليات آبخيزداري در شهرستان جاسك (سازه)از ديگر پروژه هاي قابل ذكر است.
حسيني ادامه داد: اجراي ۴ پروژه امور باغباني، اجراي ۲ پروژه امور دام در بندر جاسك، بهسازي بنادر صيادي كلاهي، اجراي عمليات آبخيزداري در شهرستان ميناب (سازه)، اجراي ۴ پروژه امور باغباني و اجراي ۲ پروژه امور دام در منطقه ميناب ،اجراي عمليات آبخيزداري در شهر ستان سيريك (سازه)، اجراي ۲ پروژه امور دام دراين منطقه، بهسازي بنادر صيادي گوكسر، اجراي عمليات آبخيزداري در شهرستان جاسك (سازه)، اجراي ۴ پروژه امور باغباني و اجراي ۲ پروژه امور دام در منطقه جاسك از پروژه هاي پيش بيني شده است.
وي درباره پروژه هاي مربوط به سازمان شيلات ايران ادامه داد: پروژه هاي مربوط به سازمان شيلات ايران شامل بهسازي بنادر صيادي  تنگ- كنارك – بريس – رمين – پزم – زرآباد به منظور پايداري و تاب آوري توليد و  اشتغال،  بهسازي بنادر صيادي گوگسر و كلاهي به منظور پايداري تاب آوري توليد و اشتغال، تكميل ۱۲ بندر صيادي مردمي، ايجاد تاسيسات زيربنايي جديدپرورش ميگو، تكميل تاسيسات زيربنايي پرورش ميگو (موجود)، ايجاد مراكز تكثير ماهي و ميگو، ايجاد كارخانه هاي توليد خوراك آبزيان، احياء و ايجاد كارخانه هاي فرآوري و بسته بندي آبزيان و توسعه پرورش ماهي در دريا (قفس) است.

برآورد ۴۵.۳ همت اعتبار براي پروژه هاي شيلاتي درمنطقه مَكُران
رييس سازمان شيلات ايران در ادامه تصریح كرد: كل اعتبارات برآورده شده۴۵.۳ همت است كه ۱۱۹۷۴۰ ميليارد ريال  ازمنابع دولتي و  ۳۳۲۹۰۰ ميليارد ريال با سرمايه گذاري بخش خصوصي و كل منابع مالي هزينه شده ۰.۸ همت است، كه۳۰۴۰ ميليارد ريال از منابع دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي معادل ۵۲۰۰ ميليارد ريال است .
حسيني افزود: ظرفيت آبزيان به  ۴۶۵  هزار تن رسيده و ۱۲۰ ميليون قطعه بچه ماهي و ميگو توليد شده و براي  ۶۴۰۳۹ نفر اشتغال ايجاد مي كند.

برآورد ۱۸همت اعتبار براي پروژه هاي باغباني در منطقه مَكُران
رييس سازمان شيلات ايران درباره پروژه هاي مربوط به معاونت امور باغباني گفت: توسعه ميوه هاي گرمسيري، اصلاح باغات، توسعه گلخانه ها و توسعه سايبان كشاورزي از پروژه هاي پيش يبيني شده در اين بخش است.
حسيني ادامه داد: كل اعتبارات برآورده شده در اين بخش ۱۸ همت است كه  ۱۵۳۱۳۶ ميليارد ريال از منابع دولتي و ۳۰۵۱۸ ميليارد ريال از سرمايه گذاري بخش خصوصي است. وي در ادامه تاكيد كرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار هكتار در منطقه مكران به زير كشت ميوه هاي گرمسيري رفته و بيش از ۲۰۸ هزار تن توليد وجود داشته است.
حسيني تصريح كرد:پروژه هاي در حال توسعه اين منطقه شامل: اصلاح باغات درجه ۲ و بازسازي باغ هاي غير اقتصادي و درجه ۳ در سطح ۶۳۳۷ هكتار، توسعه باغات گرمسيري در مناطق مستعد و محيط هاي كنترل شده ۴۶۶۹.۲ هكتار ، توسعه گلخانه ها ۱۱۰۰ هكتار، توسعه سايبان و محيط هاي كنترل شده ۵۵۰۰ هكتار، كاهش واردات ميوه هاي گرمسيري وايجاد تنوع در ارقام ميوه با امكان برداشت متنوع است.
وي مهم ترين پروژه حوزه زراعت را توسعه كشاورزي حفاظتي برشمرد و افزود: توسعه كشاورزي حفاظتي در سطح ۶۰۰ هكتار با اعتبار دولتي ۲۵ ميليارد ريال اجرا شده است.

اجراي عمليات آبخيزداري در سطحي معادل ۴۰۰ هزار هكتار
رييس سازمان شيلات ايران ادامه داد: پروژه هاي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور شامل كنترل و تثبيت گالي هاي منطقه دشتياري از طريق عمليات آبخيزداري كه در سطحي معادل ۴۰۰ هزار هكتاراجرا شد و اجراي عمليات آبخيزداري در سطح شهرستان هاي ميناب و بشاگرد ، سيريك و جاسك در قالب ۲۹ پروژه زود بازده كه در سطحي معادل ۱۲۶ هزار هكتار اجرا شد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: پروژه هاي معاونت امور دام شامل پرورش شتر و اصلاح پرورش مرغ بومي در روستاها ، شامل مراكز اصلاح نژاد و ترويجي است كه كل اعتبارات برآورده شده براي آن۲۶ همت است كه ۳۳۹۷ ميليارد ريال از منابع دولتي و۲۲۲۳۰ ميليارد ريال از طريق بخش خصوصي تامين مي شود.
حسيني گفت: اجراي پروژه هاي فوق  ۱۰۷۶۰۰ تن به ظرفيت توليد گوشت ،تخم مرغ و شير خام خواهد افزود و براي ۱۴۴۰ نفر اشتغال ايجاد مي كند.

ظرفيت ايجاد ۲۳ شهرك در منطقه مَكُران وجود دارد
رييس سازمان شيلات ايران درباره پروژه هاي شركت شهرك هاي كشاورزي گفت: ايجاد شهرك هاي گلخانه اي، ايجاد شهرك هاي شيلاتي و ايجاد شهرك هاي دامپروري مد نظر است كه تخصيص اعتباري معادل مبلغ ۱۰۵۰ ميليارد ريال براي شهرك گلخانه اي به مساحت ۴۸۴ هكتار در شهرستان كنارك سيستان و بلوچستان، كه در مرحله انتخاب پيمانكار، تحويل زمين و اجراي پروژه قرار دارد.
حسيني افزود: كل اعتبارات برآورده شده براي زيرساخت ها ۳ همت و كل اعتبارات برآورده شده براي ساخت سازه ها ۲۰ همت برآورد شده است.
وي ادامه داد:ظرفيت ايجاد ۲۳ شهرك پيش بيني شده است كه  ۸۰۵۸۲۸ تن به ظرفيت توليد اضافه كرده و براي ۶۱۱۰۲ نفر اشتغال ايجاد مي كند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
نظر:
نیازمندی‌ها
تبلیغات متنی
چاپ افست
چاپ دیجیتال
چاپ کارتن
نشان تجارت
آیت ماندگار
اخبار ورزشی
پیشخوان روزنامه